Wilgoć w domu – jakie są tego przyczyny

Nadmierne zawilgocenie w budynkach, w szczególności mieszkalnych, jest niezwykle uciążliwe i bardzo niekomfortowe. Problem ten jest jednak bardzo powszechny i dotyka wielu budynków – zarówno starej zabudowy, jak i nowej. W zawilgoconych budynkach często rozwijają się pleśnie i grzyby, które tworzą nieestetyczne wykwity na ścianach, podłogach, czy sufitach. Nadmierne zawilgocenie jest bardzo niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia – z tego względu, gdy tylko pojawiają się symptomy wilgoci w budynku, należy niezwłocznie szukać przyczyny problemu i skutecznie ją zniwelować. 

Wilgoć w domu –przyczyny

Przyczyn wilgoci może być naprawdę wiele. Z tego względu bardzo istotne jest odpowiednie rozpoznanie i znalezienie problemu, który bezpośrednio za wilgoć odpowiada. W nowych lub świeżo po remoncie budynkach, nadmierne zawilgocenie najczęściej jest wynikiem nieodpowiednio wykonanego osuszenia sufitów, ścian oraz podłóg. Wówczas wina leży bezpośrednio po stronie inwestora i wykonawców, którzy po skończonych pracach budowlanych nie dopilnowali lub pominęli niezbędną procedurę osuszenia budynku. 

W starej zabudowie nadmierne zawilgocenie najczęściej  spowodowane jest niewłaściwie położoną izolacją termiczną ścian, sufitów i dachu. Wówczas woda ma tendencję zbierania się w zimnych, zazwyczaj nieodpowiednio ocieplonych miejscach. Inną, również powszechną przyczyną nadmiernej wilgoci może być niesprawna wentylacja, która najczęściej spowodowana jest zatkanymi kanałami wentylacyjnymi. Trzecim, dość prozaicznym problemem są zbyt szczelne okna, jak również za rzadkie wietrzenie pomieszczeń – wówczas wilgotność w budynku wzrasta, przyczyniając się do powstawania pleśni i grzybów.

badanie wilgoci przez rzeczoznawcę budowlanego

Jeśli żadna z wymienionych sytuacji nie ma miejsca i zjawiska te definitywnie można wykluczyć, wówczas przyczyny nadmiernego zawilgocenia warto także szukać na zewnątrz. Zdarzają się czasem sytuacje, że wilgoć spowodowana jest przeciekającym dachem lub uszkodzoną rynną. Inną, bardzo często spotykaną przyczyną zewnętrzną jest podsiąkanie wód gruntowych, które spowodowane jest nieodpowiednią hydroizolacją ścian fundamentowych. Wówczas następuje zjawisko tzw. podciągania wody, które w późniejszym etapie uwidacznia się wewnątrz budynku, powodując powstanie grzybów i pleśni. 

Nadmierne zawilgocenie – kto może pomóc w tej sytuacji?

W przypadku pojawienia się na ścianach i sufitach nieestetycznych zacieków lub wykwitów, należy niezwłocznie zgłosić problem. W tej sytuacji najlepiej skorzystać z pomocy rzeczoznawcy budowlanego, który posiada szeroką wiedzę w tej dziedzinie. Tylko osoby doświadczone i obeznane ze zjawiskiem nadmiernego zawilgocenia mogą zaoferować pomoc – trafną, skuteczną, a zarazem też niezwykle szybką. W przypadku pojawienia się pleśni i grzybów, rzeczoznawca budowlany wykona ekspertyzę budowlaną, która w późniejszym etapie pozwoli znaleźć przyczynę tego problemu. 

Ekspertyza budowlana ma na celu wykazanie wszelkich niezbędnych informacji na temat stanu budynku oraz aktualnych problemów technicznych i zaistniałych w przeszłości nieprawidłowości. Najczęściej wszelkie błędy są wynikiem nieodpowiednio wykonanych prac, a wina leży bezpośrednio po stronie ekip budowlanych i przede wszystkim u samego inwestora. Nagminna jest nonszalancja, pośpiech, jak również oszczędności, które prowadzą do błędów i niedociągnięć. Niedopełnienie wszelkich niezbędnych i wymaganych procedur zawsze ma swoje konsekwencje w przyszłości, o czym często się zapomina. Rzeczoznawca jest osobą niezależną i niezwiązaną z inwestorami, jak i samymi wykonawcami. Jego praca jest zatem wykonywana rzetelnie i dokładnie. Rzeczoznawca wraz z ekspertyzą budowlaną, wykonuje również badanie wilgoci. Badanie to jest niezwykle istotne, ponieważ tylko w taki sposób możliwe jest wykazanie poziomu zawilgocenia w danym budynku. Dzięki temu rzeczoznawca może wskazać przyczynę powstałego problemu i pomóc skutecznie go rozwiązać.