Jak jest przeprowadzana ekspertyza budynku?

Bezpieczeństwo użytkownikom budynków, mieszkań, domów, czy hal przemysłowych zapewniają rzetelne ekspertyzy budowlane przeprowadzane przez rzeczoznawców budowlanych, którzy mają świadomość odpowiedzialności, jaka wiąże się z wykonywaniem tego zawodu.

Co to jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana jest raportem, określającym stan techniczny budynku, a także jego zdolność do użytkowania. Przeprowadzana jest na podstawie specjalistycznych badań, a także oględzin budynku przeprowadzanych przez rzeczoznawcę budowlanego. Określa on stan budynku, przyczynę powstania uszkodzeń wraz z wyceną kosztów działań renowacyjnych i wskazuje, jakie prace należy wykonać w celu likwidacji uszkodzeń. Polska Izba Inżynierów Budownictwa określa standardy, jakie powinny zostać spełnione w trakcie sporządzania ekspertyz budowlanych. Pojawia się tam zapis o tym, że rzeczoznawca jest zobowiązany przy przygotowaniu ekspertyzy do przestrzegania prawa i standardów zawodowych.

ekspertyza budowlana Gdańsk

Jak wygląda ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana składa się z dwu części: obliczeniowej i opisowej. Poprzedzona jest zawsze działaniami polegającymi na oględzinach budynku i zapoznaniu się rzeczoznawcy budowlanego z jego dokumentacją techniczną. Badania i pomiary związane z ekspertyzą budowlaną zazwyczaj rozpoczynają się od oceny prawidłowości elementów konstrukcyjnych i ich stanu, ekspertyzy nośności stropu oraz wytrzymałości pozostałych elementów, w celu sporządzenia dokumentacji. Wylicza się dopuszczalne obciążenia na przykład fundamentów i ścian W ekspertyzie opis stanu budynku sporządza się w formie zdjęć i rysunków. Wykonywana jest ona według reguł warsztatowych. Wskazuje się w niej również konieczność podjęcia prac remontowo – budowlanych wraz z oceną ich realnych kosztów.

Za pomocą jakich narzędzi wykonywana jest ekspertyza budowlana?

Rzeczoznawca budowlany badania i pomiary przeprowadza za pomocą specjalistycznych urządzeń. Skanowanie betonu w celu rozpoznania średnicy i położenia zbrojenia w nim zatopionego przeprowadza za pomocą skanera Ferroscan Hilti, natomiast nieinwazyjne badanie wytrzymałości betonu cyfrowym testerem. Za pomocą Ferrodetektora Hilti lokalizuje w murach ceglanych i betonie pręty zbrojeniowe, rury miedziane, rury aluminiowe oraz przewody elektryczne.

Co jest celem ekspertyzy budowlanej?

Sprawą kluczową przy sporządzaniu ekspertyzy budowlanej jest rzetelność jej wykonania, gdyż od tego zależy zdrowie i życie użytkowników obiektu. Celem jej jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości lub nieścisłości na wczesnym etapie, by nie mogłyby one w przyszłości zagrozić mieszkańcom lub użytkownikom budynku.

doświadczony rzeczoznawca budowlany

Kiedy niezbędne jest posiadanie ekspertyzy budowlanej?

W niektórych sytuacjach posiadanie ekspertyzy budowlanej jest niezbędne. Szczególnie wtedy, gdy dochodzi do zmiany przeznaczenia budynku, czy jego modernizacji. Przy zakupie nieruchomości ważne jest, by ekspertyza poprzedzała podjęcie jakichkolwiek czynności renowacyjnych. Jej zlecenie pozwoli stwierdzić, czy w przypadku zniszczeń ich powodem było zużycie materiałów, czy doszło do naruszenia konstrukcji budowlanej. Wykonanie ekspertyzy budowlanej jest konieczne w sytuacji uzyskaniu pozwolenia na dalsze prace budowlane, szczególnie wtedy, gdy zauważalne są pęknięcia, zarysowania i ugięcia ścian.

Dlaczego ekspertyzę powinien wykonać doświadczony rzeczoznawca budowlany?

Ekspertyza budowlana powinna być wykonana przez wykwalifikowanych fachowców, jakimi są rzeczoznawcy budowlani. Od osób wykonujących ten zawód wymaga się nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale również doświadczenia, ponieważ od ich pracy zależy życie i zdrowie użytkowników budynków. Każdy rzeczoznawca budowlany posiada stosowne dokumenty, które uprawniają go do wykonywania zawodu. Powinien to być fachowiec o ugruntowanej pozycji w środowisku i pokaźnym dorobku zawodowym. Wykaz rzeczoznawców budowlanych znaleźć można w każdym wydziale budowlanym urzędu wojewódzkiego lub w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych, który działa przy Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.