przeglądy obiektów budowlanych

Każdy budynek, który jest użytkowany przez ludzi, musi być w jak najlepszym stanie. Nieruchomości muszą być odpowiednio zadbane i sprawne. W tym celu przeprowadzane są regularne przeglądy. Pozwalają one na określenie stanu, w jakim aktualnie znajduje się budynek. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w instalacji lub w otoczeniu budynku, podejmowane są specjalne kroki, które mają na celu naprawienie wszystkich błędów. Obecnie, przeglądy podzielone są na pięcioletnie, coroczne oraz takie, których dokonuje się 2 razy do roku. Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest również dokonywanie przeglądu budynku w przypadku, gdy jego część uległa awarii na skutek warunków atmosferycznych lub celowych działań ludzkich.

Czytaj →